היתרים ואישורים

רישיון להדברה- רשיון להדברת מזיקים ומכרסמים