הדברת צרעות

לעיתים קרובות הצרעות מקננות בסביבת האדם ואפילו בתוך מבנים. הצרעות הן חרקים חברתיים אשר קנאים לטריטוריה שלהם. במספרים גדולים במטרה להגן על הקן הצרעות מהוות מטרד וסכנה לאדם בעקיצותיהם ואפילו מסכנות את חייו במקרים של אלרגיה או מתקפת צרעות.
הצרעות נפוצות בארץ הן: הצרעה המזרחית הידועה בכינוייה גם דבור, הצרעה הגרמנית וצרעת הפלך. צבעה של הצרעה המזרחית הוא חום עם פסים צהובים על גופה. הצרעה הגרמנית צהובה בעלת פסים שחורים על גופה וקטנה יותר מהצרעה המזרחית. צרעת הפלך דומה מאוד לצרעה הגרמנית אך הקנים שבונה הם קטנים משמעותית ממיני הצרעות האחרות.
בניית הקן של הצרעה מתחילה בחודשי ואביב ועלולה להגיע ולמנות אלפי פריטים. אזורי קינון נפוצים: באדמה, סדקים, קירות מבנים, קירות גבס, ארגזי תריסים, חורים וחללים שונים. עם בוא הגשמים הקן מתחסל ויוקם מחדש במיקום אחר עם בוא האביב וחוזר חלילה.
אופן ביצוע הדברה:
מטרת ההדברה היא פגיעה בכל חלקי הקן וחיסולו.
– איתור הקן ע"י מעקב אחר הצרעות הפועלות
– ביצוע הדברה ע"י ריסוס ישירות על הקן בשעות החשכה
– ישנם יתרונות חשובים לביצוע הדברת צרעות בשעות הערב:

  •  בשעות אלו הסכנה נמוכה באופן ממשי בשל העובדה שבשעות הערב הצרעות נחות בקן ולא מתעופפות
  •  רוב הצרעות נמצאות בקן ויפגעו מההדברה לעומת הדברה המבוצעת בשעות היום כאשר ישנם צרעות רבות מחוץ לקן.
    כללי בטיחות והיום שאחרי:
    – אין להתקרב במשך יום – יומיים לקן שעבר הדברה, יכול להיות שמקצת הצרעות עדיין חיות ומסוכנות
    – ביום שלאחר הריסוס תיתכן עדיין פעילות צרעות באזור ע"י צרעות בודדות שלא נפגעו מהריסוס, אין להתקרב אל הקן עד שפעילות זו תיפסק.