הדברת עש הבגדים/ עש המזון

עש הבגדים

עש הבגדים, פרפר הניזון מאריגים שונים, אינו מסוכן לאדם אך עלול לגרום לנזקים לבדים ואריגים טבעיים, בדרך כלל סביבת המחייה בבתים תהיה בארון הבגדים. ידוע כרגיש לאור.
הנזקים לאריכים נגרמים דווקא ע"י הזחלים ולא ע"י הפרפרים הבוגרים. הזחל ניזון מהבגדים אשר משמשים אותו למזון ובניית נרתיק כהסוואה ומחסה.
הנזקים מאופיינים בחורים בבגדים, התבלות בחלקים שונים של הבגד, סימני כרסום וחוטים פרומים.
סימני זיהוי:
– פרפרי עש מתים באזור הארון
– נרתיקי זחלים בצבע הבגדים
– קורים הנטווים ע"י זחלי העש
– גלמים וזחלים בפינות הארון ובקפלי הבגדים
– חורים אשר נגרמו מכרסום
אמצעי מניעה:
– אוורור אחת לכמה חודשים בגדים אשר לא נמצאים בשימוש יום יומי
– חשיפת בגדים לאור שמש
– להימנע מאחסון בגדים שלא עברו כביסה
– לא להזניח ולנקות את ארון הבגדים באופן יסודי אחת לתקופה
פעולות הדברה:
– ריקון ארון הבגדים
– סילוק מוקד הדגירה וזחלים
– שאיבת הארון במידת הצורך
– התקנת מלכודות עש כאמצעי ניטור להצלחת ההדברה
– על הלקוח להקפיד על אמצעי המניעה המוזכרים מעלה לשם הצלחת ההדברה

 

עש המזון

מזיק למוצרי מזון , מפעלי מזון, ובארונות המטבח המכילים מזון.
פרפר אשר מטיל ביצים בכלי ומוצרי מזון המכילים קטניות, קמח, אורז, וכדומה. הזחלים הבוקעים מן הביצים ניזונים מהמזון ומזהמים אותו.
העש מגיע אלינו דרך חורים קטנים בשקיות המזון ולפעמים נארזים עם המזון כבר במפעל.
סימני זיהוי:
– זחלי עש ופרפרים בקירות ובארונות המטבח
– גלמים עטופים בקורים בפינות הארונות או בין הקיר לתקרה
– הימצאות זחלים ופרפרים במזון המאוחסן
– קורים לבנים בארון ובמוצרי המזון
אמצעי מניעה:
– ניקיון בתדירות גבוהה בארונות המטבח
– מזון יש לאחסן באריזות אטומות מפלסטיק או זכוכית ולא באריזה המקורית
– לשים לב בעת קניית המוצרים לחורים קטנים באריזות וקורים על המזון
פעולות הדברה:
– פינוי הארונות
– סילוק מזון נגוע ואריזות נגועות, סילוק קורים וזחלים
– שאיבת הארון ופינותיו
– התקנת מלכודות עש
– יש להקפיד על אמצעי המניעה באופן קבוע

במקרי נגיעות קטנים ניתן לנסות ולהתגבר על הבעיה עפ"י הכתוב מעלה, אם הנכם מרגישים שישנו צורך במדביר , נשמח לעמוד לשירותכם